Kya Kisi Sahabi ne Meelad-e-Mustafa (صلی اللہ علیہ وسلم) Manayi hai ?

Posted on by Radd-e- Wahabiyat

Kya Kisi Sahabi ne Meelad-e-Mustafa (صلی اللہ علیہ وسلم) Manayi hai ?

Reference No.01:

Hazrat Abu Saeed Khudri (رضی الله تعالی عنہ)se riwayat hai ki Muawiya (رضی الله تعالی عنہ) se riwayat hai ki AAQA kareem (رضی الله تعالی عنہ) bahir nikle sahaba ke halqey per, Aap (صلی اللہ علیہ وسلم) ney fermaya,

🌠”Tum Yahan kis waja sey beithy ho, unhon ney kaha hum ALLAH se dua kar rahy hain aur uska shuker adda ker rahy hain ki Isne apna deen hum ko batlaya aur hum per ehsan kiya aap ko bhej ker.”

 

📚(Sanan Nisai, Hadees: 5432)

➡Reference No.02:

🎆”Sahaba Aur Tabain Aur Digar Ahle Islam Ne Peer Ke Din Ka Roza Rakh Kar Bhi Milaad Manaya”

 

📕(Abu Daawud Jild-1, Safa-331)

 

Reference No.03.

“Makka sharif Ke Log NABI-E-PAK Ki Paidaish Ki Jagah Ko MILADUN NABI Ke Din Har Saal Ziyarat Karte Aur Mehfile Munaqid Karte”

📚(JAWAHIR AL BIHAR SAFA-1222)

About the Author

Fikr.E.Raza (Radd-E-Wahabiyat) is a group of youth who are in a mission to here to spread the classical teachings of Islam through peace, unity & love amongst all, this group is based on the Aqaid of Ahlus Sunnah. We endorse the four Madhabs as well as the Aqeedhas of the Ashari and Mataduri schools.

Leave A Response